bg_ny

Обиколка на завода

c1
в2
в3
офис-зона
Машина за шлифоване на канали
Триизмерно-измервателно-оборудване
Център за проверка на съоръжения
Машина за паралелно повърхностно шлайфане
Оборудване за изпитване на лопаткови помпи
Оборудване за тестване на вътрешни зъбни помпи